เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
  2. ผู้บันทึกคะแนนรวม
  3. ผู้ดูแลระบบ
  4. โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
  5. โรงเรียนนครวิทยาคม
  6. โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
  7. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
  8. ผู้จัดการศูนย์
  9. โรงเรียนพานพิทยาคม
  10. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 89
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 131
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 881
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 2144
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 2144
 • เริ่มนับ 10 พฤศจิกายน 2566
 • IP:35.172.165.64

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

แจ้งคณะครูผู้ควบคุมทีมแต่ละโรงเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเวียงกาหลง "เวียงกาหลงเกมส์ 2023" ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามคู่มือการลงทะเบียน ดังแนบ

:23 พฤศจิกายน 2566

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.ระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอล 2.ระเบียบการแข่งขัน ฟุตซอล
3.ระเบียบการแข่งขัน วอลเลย์บอล 4.ระเบียบการแข่งขัน บาสเกตบอล
5.ระเบียบการแข่งขัน เซปักตะกร้อ 6.ระเบียบการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส
7.ระเบียบการแข่งขัน เปตอง 8.ระเบียบการแข่งขัน e-sport
9.ระเบียบการแข่งขันกรีฑา 10.ประกาศสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

สรุปผลแข่งขันตามกลุ่ม
#
กลุ่มโรงเรียน
รวม
1 สหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 5 5 15
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1 1 2 4
2 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1 1 1 3
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1 1 0 2
4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1 1 0 2
5 โรงเรียนพานพิทยาคม 0 0 0 0
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 0 0 1
7 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 0 0 2 2
8 โรงเรียนนครวิทยาคม 0 1 0 1
9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 0 0 0 0
10 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 0 0 0 0
สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ครู
นักเรียน
1 ฟุตบอล 3 19 44 365
2 ฟุตซอล 3 18 40 216
3 บาสเกตบอล 4 18 30 190
4 วอลเลย์บอล 4 23 41 227
5 เซปักตะกร้อ 4 24 34 109
6 เปตอง 14 127 127 292
7 เทเบิลเทนนิส 10 72 70 107
8 กรีฑา 46 249 239 377
9 อีสปอร์ต 4 31 45 165
รวมทั้งหมด 104 581 670 2,048

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.12275505065918 วินาที