เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
  2. โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
  3. โรงเรียนพานพิทยาคม
  4. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
  5. โรงเรียนนครวิทยาคม
  6. โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
  7. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
  8. โรงเรียนวาวีวิทยาคม
  9. โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
  10. โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 16
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 148
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1746
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5494
 • เริ่มนับ 10 พฤศจิกายน 2566
 • IP:44.213.60.33

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

คลิกลิงค์เพื่อทำแบบประเมิน
https://forms.gle/vzQKbB1vyhWj5tMe8

:13 ธันวาคม 2566

รายละเอียด :

แจ้งคณะครูผู้ควบคุมทีมแต่ละโรงเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเวียงกาหลง "เวียงกาหลงเกมส์ 2023" ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามคู่มือการลงทะเบียน ดังแนบ

:23 พฤศจิกายน 2566

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.ระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอล 2.ระเบียบการแข่งขัน ฟุตซอล
3.ระเบียบการแข่งขัน วอลเลย์บอล 4.ระเบียบการแข่งขัน บาสเกตบอล
5.ระเบียบการแข่งขัน เซปักตะกร้อ 6.ระเบียบการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส
7.ระเบียบการแข่งขัน เปตอง 8.ระเบียบการแข่งขัน e-sport
9.ระเบียบการแข่งขันกรีฑา 10.ประกาศสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

สรุปผลแข่งขันตามกลุ่ม
#
กลุ่มโรงเรียน
รวม
1 สหวิทยาเขตเวียงกาหลง 94 94 132 320
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 17 23 17 57
2 โรงเรียนพานพิทยาคม 15 12 18 45
3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 16 11 14 41
4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 13 14 40
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 13 11 9 33
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 5 6 20 31
7 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 6 7 9 22
8 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 4 4 12 20
9 โรงเรียนนครวิทยาคม 1 5 8 14
10 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 4 1 6 11
11 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 0 1 5 6
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน
สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ครู
นักเรียน
1 ฟุตบอล 3 19 44 365
2 ฟุตซอล 3 18 40 216
3 บาสเกตบอล 4 18 30 190
4 วอลเลย์บอล 4 23 41 227
5 เซปักตะกร้อ 4 24 34 109
6 เปตอง 14 127 127 298
7 เทเบิลเทนนิส 10 72 70 107
8 กรีฑา 46 249 238 374
9 อีสปอร์ต 4 31 45 166
รวมทั้งหมด 104 581 669 2,052

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.26541185379028 วินาที