#
หมวดหมู่
กิจกรรม
1 ฟุตบอล 3
2 ฟุตซอล 3
3 บาสเกตบอล 4
4 วอลเลย์บอล 4
5 เซปักตะกร้อ 4
6 เปตอง 14
7 เทเบิลเทนนิส 10
8 กรีฑา 46
9 อีสปอร์ต 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.011379957199097 วินาที