#
กิจกรรม
ทีม
0001 ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 25 คน / ครู 3 คน 7
0002 ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 25 คน / ครู 3 คน 7
0003 ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 25 คน / ครู 3 คน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.029345989227295 วินาที