#
กิจกรรม
ทีม
0106 อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 6 คน / ครู 2 คน 9
0107 อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 6 คน / ครู 2 คน 6
0108 อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 6 คน / ครู 2 คน 9
0109 อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 6 คน / ครู 2 คน 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0093958377838135 วินาที