#
กิจกรรม
ทีม
0009 ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 15 คน / ครู 3 คน 5
0010 ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 15 คน / ครู 3 คน 8
0011 ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 15 คน / ครู 3 คน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0082831382751465 วินาที