#
กิจกรรม
ทีม
0012 บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 4
0013 บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 12 คน / ครู 2 คน 2
0014 บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 7
0015 บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 12 คน / ครู 2 คน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0095889568328857 วินาที