#
กิจกรรม
ทีม
0016 วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 5
0017 วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 12 คน / ครู 2 คน 5
0018 วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 6
0019 วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 12 คน / ครู 2 คน 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0097630023956299 วินาที