#
กิจกรรม
ทีม
0020 เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 5 คน / ครู 2 คน 4
0021 เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 5 คน / ครู 2 คน 4
0022 เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 5 คน / ครู 2 คน 8
0023 เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 5 คน / ครู 2 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0091447830200195 วินาที