#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
1 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 78 หมู่ 11 ตำบล ป่าแดด อำเภอ ป่าแดด เชียงราย 57190 -
2 โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด 218 หมู่ 4 ตำบล ป่าแดด อำเภอ ป่าแดด เชียงราย 57190 -

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023202896118164 วินาที