1.ฟุตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0002 ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3 0003 ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2.ฟุตซอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0009 ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0010 ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3 0011 ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3.บาสเกตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0012 บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0013 บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3 0014 บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4 0015 บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4.วอลเลย์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0016 วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0017 วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3 0018 วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4 0019 วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
5.เซปักตะกร้อ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0020 เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0021 เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3 0022 เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
4 0023 เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
6.เปตอง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0024 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0025 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3 0026 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4 0027 เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
5 0028 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
6 0029 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
7 0030 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
8 0031 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
9 0032 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
10 0033 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
11 0034 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
12 0035 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
13 0036 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
14 0037 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
7.เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0038 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0039 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3 0040 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4 0041 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
5 0042 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
6 0043 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
7 0044 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
8 0045 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
9 0046 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
10 0047 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
8.กรีฑา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0058 วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0059 วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3 0060 วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4 0061 วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
5 0062 วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6 0063 วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
7 0064 วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
8 0065 วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
9 0066 วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
10 0067 วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
11 0068 วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
12 0069 วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
13 0070 วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
14 0071 วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
15 0072 วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
16 0073 วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
17 0074 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
18 0075 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
19 0076 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
20 0077 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
21 0078 วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
22 0079 วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
23 0080 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
24 0081 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
25 0082 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
26 0083 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
27 0084 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
28 0085 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
29 0086 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
30 0087 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
31 0088 กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
32 0089 กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
33 0090 กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
34 0091 กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
35 0092 ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
36 0093 ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
37 0094 ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
38 0095 ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
39 0096 ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
40 0097 ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
41 0098 ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
42 0099 ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
43 0110 พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
44 0111 พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
45 0112 พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
46 0113 พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
9.อีสปอร์ต
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0106 อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0107 อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3 0108 อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4 0109 อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.069462060928345 วินาที