สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ฟุตบอล 3 19 44 365
2 ฟุตซอล 3 18 40 216
3 บาสเกตบอล 4 18 30 190
4 วอลเลย์บอล 4 23 41 227
5 เซปักตะกร้อ 4 24 34 109
6 เปตอง 14 127 127 298
7 เทเบิลเทนนิส 10 72 70 107
8 กรีฑา 46 249 238 374
9 อีสปอร์ต 4 31 45 166
รวมทั้งหมด 104 581 669 2,052

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.11691999435425 วินาที