#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
2 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
36.10 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
6 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
4.02 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
7 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
8 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
12.27 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
10 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
11 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.14.35 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
12 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
26.48 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
13 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
14 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
15 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
1.21.75 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.51.05 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
17 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
3.17.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
19 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
7.03.59 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
20 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
23.82 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
21 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
22 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
23 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
24 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
5.98 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
25 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
18.56 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
26 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
2.32.71 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
27 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
28 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
9.57 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
29 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
18.70 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
30 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
31 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
26.48 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
32 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.23.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
33 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
34 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
35 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
32.79 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
36 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
5.66 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
37 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
38 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
3.17.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
39 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
40 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.30.42 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
41 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
42 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
5.20.43 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
43 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
44 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
7.44.49 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
45 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.35.96 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
46 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
47 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
48 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
15.88 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
49 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
2.26.46 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
50 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
51 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
5.43.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
52 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
53 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
25.01 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
54 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
55 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
23.47 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
56 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
4.03.21 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
57 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.12 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
58 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
59 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
60 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
61 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
5.47.55 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
62 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
63 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
21.30.80 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
64 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
65 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.11.80 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
66 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
67 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.11.46 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
68 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
69 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
5.58.44 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
70 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
71 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
72 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
73 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
0.14.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
74 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
75 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
76 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
77 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.22.01 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
78 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.17.00 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
79 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
80 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.57.09 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
81 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
82 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
83 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
11.40 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
84 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
85 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.92 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
86 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
87 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
88 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.48.76 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
89 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนนครวิทยาคม
90 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
15.16.35 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
91 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
92 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.0.59 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
93 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
1.00.51 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
94 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.04.68 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
95 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
1.05.80 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
96 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
6.00.09 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
97 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.11.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
98 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
9.27 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
99 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
17.48 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนนครวิทยาคม
100 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.50.09 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
101 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
4.08.88 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
102 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.26.91 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
103 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
1.02.68 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
104 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
5.49.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
105 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
7.18.59 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
106 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
5.21.30 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
107 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
8.18.34 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
108 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.31.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
109 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
0.51.70 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
110 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
11.94 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
111 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
0.14.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
112 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
26.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
113 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
5.49 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
114 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
115 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
116 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
117 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
118 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
119 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
120 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนนครวิทยาคม
121 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
122 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
123 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนนครวิทยาคม
124 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
125 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
126 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
127 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
128 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
129 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
130 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
131 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
132 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
133 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
134 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
135 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
136 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
137 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
138 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
139 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
140 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
141 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
142 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
143 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
144 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
145 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
146 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
147 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
148 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
149 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
150 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
151 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
152 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
153 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
154 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
155 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
156 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
157 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
158 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
159 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
160 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
5.21.85 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
161 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
10.80 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
162 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
22.00.54 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
163 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
5.98 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
164 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
1.24.78 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
165 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
1.01.60 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
166 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.25.28 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
167 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
22.45 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
168 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
33.06 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
169 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
30.70 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
170 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
11.20 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
171 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
2.34.91 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
172 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.95 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
173 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
2.29.10 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
174 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
0.30.45 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
175 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
176 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
3.56.44 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
177 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
16.80 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
178 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
23.02 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนนครวิทยาคม
179 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
26.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิทยาคม
180 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
3.01 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
181 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
0.15.01 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
182 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
1.24.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
183 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.59.37 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
184 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
15.33.58 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
185 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
23.82 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนนครวิทยาคม
186 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.31.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
187 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.75 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
188 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
0.12.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
189 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
190 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
191 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
192 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
193 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
194 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
4.05.12 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
195 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
196 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
197 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
22.25.10 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
198 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
199 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
200 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
201 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
202 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
203 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
204 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
205 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
206 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
207 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
208 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
209 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
210 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
211 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
212 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.50.76 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
213 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
214 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
215 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
216 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
217 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
2.31.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
218 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
219 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
220 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
221 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
222 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
27.11 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
223 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
224 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
225 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
1.31.28 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
226 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
227 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
228 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
229 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
5.18 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
230 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
231 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
232 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
233 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
234 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
235 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
236 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
237 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
238 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
239 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
1.27.13 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
240 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
241 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
242 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
243 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
244 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
245 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
22.25 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
246 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
247 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
248 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
249 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.63 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
250 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
251 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
252 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
253 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
254 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
255 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
256 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
2.40.62 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
257 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
258 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
259 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
260 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
261 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
262 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
30.08 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
263 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
264 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
1.03.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
265 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
266 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
1.01.61 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
267 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
268 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
269 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
21.33.69 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
270 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
271 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
272 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
273 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
4.31.96 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
274 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
275 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
6.00.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
276 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
0.12.22 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
277 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
6.51.49 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
278 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
4.12.03 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
279 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
13.85 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
280 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
281 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
4.50 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
282 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
8.24.30 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
283 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
0.34.63 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
284 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
285 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
286 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.26.37 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
287 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
288 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
0.15.46 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
289 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
290 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
1.10.31 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
291 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
7.22 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
292 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
0.52.82 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
293 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.50.66 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
294 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
295 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
296 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
10.09 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
297 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
1.03.83 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
298 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
21.21 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
299 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
27.11 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
300 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
301 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
302 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
303 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.50.76 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนครวิทยาคม
304 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
8.62 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
305 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิทยาคม
306 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
35.99 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
307 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
2.94 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
308 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
309 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
310 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
7.33.57 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
311 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
312 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
5.20 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
313 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
5.43.94 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
314 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
20.80 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
315 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
316 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
0.15.68 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
317 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
15.64 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
318 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.12.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
319 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
320 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
321 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
322 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
323 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
324 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
325 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
326 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
12.80 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
327 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
1.10.90 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
328 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
329 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
330 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
331 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
332 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
333 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
334 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
335 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
336 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
337 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
338 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
339 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
340 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
341 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
342 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
343 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
344 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
16.83 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
345 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
346 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
347 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.17.12 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
348 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
349 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
350 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
18.23 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
351 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
352 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
1.33.16 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
353 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
354 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
355 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
356 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
357 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
358 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
359 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
1.33.72 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
360 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
18.63 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
361 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.02.19 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
362 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
363 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
364 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
365 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
366 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
367 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
368 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
369 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
370 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
26.03.11 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
371 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
16.55 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
372 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
373 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
374 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
375 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
23.03.72 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
376 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
377 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
378 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
379 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
380 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
381 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
382 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
383 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
384 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
385 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
386 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
387 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
388 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
389 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
25.22.59 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
390 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
391 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
392 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
393 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
394 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
395 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
396 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
24.38.86 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
397 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
398 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
399 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
400 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
401 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
402 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
403 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
404 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
405 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
406 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
407 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
408 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
409 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
410 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
1.10.84 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
411 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
412 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
413 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
414 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
415 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
416 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
417 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
418 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
419 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
420 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
421 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
422 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
423 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
424 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
- นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
425 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
426 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
427 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
428 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
429 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.37.14 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
430 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
8.59 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
431 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.27.53 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
432 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.26.68 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
433 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
8.16 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
434 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4.93 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
435 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4.57 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
436 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.33.41 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
437 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.40.89 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
438 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
8.26.35 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
439 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
- เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
440 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.15.97 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
441 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.18.07 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
442 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.16.56 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
443 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
11.73 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
444 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
7.57.25 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
445 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
7.50.81 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
446 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
10.53 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
447 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
5.09 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
448 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
6.58.32 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
449 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
450 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
37.17 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
451 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
- นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
452 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
453 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
454 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
455 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
28.54 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
456 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
457 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
458 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
459 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
6.02.57 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
460 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
37.65 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
461 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
5.50.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
462 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
5.46.34 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
463 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
36.81 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
464 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
465 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
466 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
467 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.16.24 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
468 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
10.05 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
469 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
9.88 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
470 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4.20.66 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
471 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.16.33 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
472 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4.39.62 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
473 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4.44.50 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
474 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.13.22 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
475 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4.44.53 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
476 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.15.03 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
477 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.07.61 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
478 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4.16.17 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
479 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4.28.38 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
480 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.13.60 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
481 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.12.45 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
482 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.13.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
483 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.12.51 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
484 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.16.45 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
485 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
- นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
486 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.16.47 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
487 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.14.12 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
488 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.05.14 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
489 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
3.78 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
490 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.53.33 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
491 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
8.72 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
492 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
9.86 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
493 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
9.32 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
494 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.16.44 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
495 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
7.92 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
496 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
29.48 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
497 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
28.54 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
498 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.56.46 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
499 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
8.98 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
500 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.06.38 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
501 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.56.67 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
502 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.55.87 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
503 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4.18 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
504 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.51.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
505 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.51.54 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
506 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
- นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
507 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.53.26 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
508 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.13.30 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
509 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.12.21 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
510 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
511 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
512 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
513 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
514 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
20.82 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
515 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
20.06 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
516 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
517 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
518 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
23.20 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
519 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
520 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
521 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
24.74 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
522 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
523 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4.07.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
524 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
21.86 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
525 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
526 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
527 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
20.83 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
528 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
529 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
530 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
531 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
532 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
533 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
534 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.32.99 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
535 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
536 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
537 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
538 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
539 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.30.90 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
540 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
541 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
20.44 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
542 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
543 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
544 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.57.95 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
545 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
546 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
547 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
548 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
549 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
550 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
551 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
2.51.75 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
552 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
2.42.19 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
553 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
554 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
555 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
556 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
557 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
2.37.74 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
558 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4.38.34 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
559 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
560 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
2.41.12 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
561 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
562 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
563 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
28.54 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
564 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
- นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
565 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4.07.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
566 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
567 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
568 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
569 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิทยาคม
570 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
571 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
3.11 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
572 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
3.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
573 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
574 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม
575 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
576 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
3.17 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
577 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
578 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
579 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
580 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
3.01.33 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
581 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
582 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
2.57.73 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
583 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
584 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
3.31.87 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
585 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
586 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
2.57.26 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
587 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
2.45.75 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
588 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
589 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
7
3.12 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนนครวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 3.3419859409332 วินาที