#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ผางศรี
2.นาย กิตติกาน งามลิ
3.เด็กชาย คณิตศร แดงอุ่น
4.เด็กชาย อดิศร อินตุพร
1.นาย เจษฎา สุพันธะ
2 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิสิทธิ์ ตาสาย
1.นาย นลธวัฒน์ โรจะนะ
3 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภการต์ พยาราช
2.นาย ณัฐพล ปั้นไฝ
3.นาย อภิสิทธิ์ ตาสาย
1.นาย นลธวัฒน์ โรจะนะ
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อัจริยา ชัยวุฒิ
2.นางสาว เยาวภา ทองโท
1.นาย นลธวัฒน์ โรจะนะ
5 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ยศกร มหิตธิ
2.นาย ศุภการต์ พยาราช
3.นาย ณัฐพล ปั้นไฝ
4.นาย อภิสิทธิ์ ตาสาย
1.นาย นลธวัฒน์ โรจะนะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.057208061218262 วินาที