#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เมธาวิน อารีย์สว่างวงศ์
2.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
3 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
23.82 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย จูเนียร์ อีจิโอฟอร์
1.นาย วุฒิชัย อุโมงค์
4 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
23.02 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุภัทร โสตะกุล
1.นาย วุฒิชัย อุโมงค์
5 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
17.48 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว พัชรี ดีแก้ว
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.064212799072266 วินาที