#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พุฒิเมธ โพธา
2.เด็กชาย วุฒิชัย ธนกาญจน์
3.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ใหม่วงค์
4.เด็กชาย เดชาธร ชุ่มมงคล
5.เด็กชาย วันเฉลิม หอมชื่น
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
2 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุดาพร อ้ายหงส์
2.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ใจการ
1.นางสาว ยุวนุช ปักษิณ
3 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ภูริชญา ทาวัง
2.นางสาว ปริญญาพร ธนกาญจน์
3.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
4.นางสาว วรินรำไพ ตื้อหล้า
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
4 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
0.12.22 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พุฒิเมธ โพธา
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
5 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
0.15.46 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ลษกร สิงห์แดง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
6 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
1.03.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
7 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
4.05.12 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
8 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
8.24.30 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุดาพร อ้ายหงส์
2.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
9 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
4.31.96 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ใจการ
2.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
3.เด็กชาย เดชาธร ชุ่มมงคล
4.เด็กชาย อิทธิกร สิทธิลัง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
10 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.63 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
11 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
5.18 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุภัสรา ม่วงปั๋น
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
12 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
21.21 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาณาจักร์ ต๊ะวิชัย
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
13 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
30.08 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชัยชนะ วุยแม
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
14 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
15.64 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ลษกร สิงห์แดง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.14011192321777 วินาที