#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
0.15.01 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
33.06 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
3 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.25.28 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กฤษฏา บุญสูง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
4 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
1.24.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
5 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
0.51.70 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ใจการ
2.เด็กชาย เดชาธร ชุ่มมงคล
3.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
4.เด็กชาย พุฒิเมธ โพธา
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
6 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
5.49.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
2.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
3.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
4.เด็กหญิง จิรภิญญา อินดี
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
7 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.75 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
8 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
3.01 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
9 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
5.49 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กฤษฏา บุญสูง
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
10 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
11.94 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภัสรา ม่วงปั๋น
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
11 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
11.20 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.07839298248291 วินาที