#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชัยจรัสวงศ์ พรมสี
1.นาง จารีย์ กุณะ
2 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
27.11 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย มอญ ลุงธรรม
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
3 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
27.11 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย มอญ ลุงธรรม
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
4 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
1.01.61 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชาคริต อ้ายมา
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
5 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
5.20 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชาคริต อ้ายมา
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
6 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
10.09 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นัทธพงษ์ พรมจีน
2.นาย พงศกร วันคำ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
7 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จอมเทพ บัวใจ
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ มีใจ
3.เด็กชาย วงศกร มะโนคำ
4.เด็กชาย สถาพร ธรรมลังกา
5.เด็กชาย อนุวัตร อารี
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา
8 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชยพล แลเชอะ
2.นาย ธนบัตร สุพรรณยศ
3.นาย ธีรเดช เกษแก้ว
4.นาย สิขเรศ ฟองสมุทร
5.นาย อรรถพล ชิมรังสรรค์
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา
9 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
20.80 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ หมอกอุไร
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.11169600486755 วินาที