สรุปเหรียญรางวัล แยกรายประเภทกีฬา
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ฟุตบอล 3 3 6 19
2 ฟุตซอล 3 3 6 18
3 บาสเกตบอล 4 4 6 18
4 วอลเลย์บอล 4 4 8 23
5 เซปักตะกร้อ 4 4 8 24
6 เปตอง 14 14 28 126
7 เทเบิลเทนนิส 10 10 16 70
8 กรีฑา 48 48 46 261
9 อีสปอร์ต 4 4 8 30
รวมทั้งหมด 94 94 132 589

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.17216300964355 วินาที