หมวดหมู่
ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล
เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส กรีฑา
อีสปอร์ต
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 73 17
29.82%
23
40.35%
17
29.82%
57
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 83 16
39.02%
11
26.83%
14
34.15%
41
3 โรงเรียนพานพิทยาคม 70 15
33.33%
12
26.67%
18
40.00%
45
4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 53 13
39.39%
11
33.33%
9
27.27%
33
5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 72 13
32.50%
13
32.50%
14
35.00%
40
6 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 60 6
27.27%
7
31.82%
9
40.91%
22
7 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 62 5
16.13%
6
19.35%
20
64.52%
31
8 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 39 4
20.00%
4
20.00%
12
60.00%
20
9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 15 4
36.36%
1
9.09%
6
54.55%
11
10 โรงเรียนนครวิทยาคม 43 1
7.14%
5
35.71%
8
57.14%
14
11 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 19 0
0.00%
1
16.67%
5
83.33%
6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.044683933258057 วินาที