#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
รูป
1 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 20 0 54 19
2 โรงเรียนนครวิทยาคม 42 0 118 47
3 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 72 0 260 80
4 โรงเรียนพานพิทยาคม 69 0 261 78
5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 76 0 170 85
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 61 0 266 75
7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 50 0 188 56
8 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 62 0 259 74
9 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 41 0 78 39
10 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 15 0 90 22
11 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 73 0 308 94
รวม 581 0 2,052 669  

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.080199003219604 วินาที