หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0001
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามฟุตบอล
11 ธ.ค 2566
2
0002
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด สนามฟุตบอล
11 ธ.ค 2566
3
0003
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามฟุตบอล
11 ธ.ค 2566

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.008073091506958 วินาที