หมวดหมู่ : อีสปอร์ต
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0106
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
11 ธ.ค 2566 08.30
2
0107
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
11 ธ.ค 2566 08.30
3
0108
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
11 ธ.ค 2566 08.30
4
0109
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
11 ธ.ค 2566 08.30

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.033568143844604 วินาที