หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0024
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
2
0025
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
3
0026
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
4
0027
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
5
0028
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
6
0029
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
7
0030
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
8
0031
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
9
0032
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
10
0033
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
11
0034
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
12
0035
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
13
0036
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566
14
0037
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สนามเปตอง
11 ธ.ค 2566

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015537023544312 วินาที