หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0038
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม หอประชุมจอมคีรี
11 ธ.ค 2566
2
0039
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม หอประชุมจอมคีรี
11 ธ.ค 2566
3
0040
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม หอประชุมจอมคีรี
11 ธ.ค 2566
4
0041
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม หอประชุมจอมคีรี
11 ธ.ค 2566
5
0042
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม หอประชุมจอมคีรี
11 ธ.ค 2566
6
0043
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม หอประชุมจอมคีรี
11 ธ.ค 2566
7
0044
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม หอประชุมจอมคีรี
11 ธ.ค 2566
8
0045
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม หอประชุมจอมคีรี
11 ธ.ค 2566
9
0046
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม หอประชุมจอมคีรี
11 ธ.ค 2566
10
0047
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม หอประชุมจอมคีรี
11 ธ.ค 2566

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.012315988540649 วินาที