หมวดหมู่
ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล
เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส กรีฑา
อีสปอร์ต
ทั้งหมด
หมวด กรีฑา
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 73 7
38.89%
7
38.89%
4
22.22%
18
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 83 13
37.14%
11
31.43%
11
31.43%
35
3 โรงเรียนพานพิทยาคม 70 1
6.67%
7
46.67%
7
46.67%
15
4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 53 7
36.84%
6
31.58%
6
31.58%
19
5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 72 9
47.37%
7
36.84%
3
15.79%
19
6 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 60 2
33.33%
2
33.33%
2
33.33%
6
7 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 62 4
25.00%
4
25.00%
8
50.00%
16
8 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 39 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 15 2
40.00%
1
20.00%
2
40.00%
5
10 โรงเรียนนครวิทยาคม 43 0
0.00%
3
60.00%
2
40.00%
5
11 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 19 0
nan%
0
nan%
0
nan%
0

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.089041948318481 วินาที